Dowiedz się więcej: +49 (0) 3301 850 2222
Moja droga.
Moja przyszlość.
Moja kariera.

Policja Brandenburska prowadzi ciągłą rekrutację w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pełnienia służby policyjnej. Posiadane obywatelstwo nie odgrywa żadnego znaczenia. Dzięki Europie bez granic każdy ma dziś możliwość nauki zawodu czy podjęcia studiów w wybranym przez siebie kraju. Rownież policja brandenburska chce dołączyć do tej idei europejskiej i umożliwić Polakom władającym dobrze językiem niemieckim zgłoszenie się i zostanie policjantką lub policjantem w Brandenburgii.

Wyższa Szkoła Policji w Oranienburgu jest centralnym ośrodkiem szkolenia brandenburskiej policji. Można tutaj podjąć dwu i pół letnie szkolenie zawodowe lub trzyletnie studia. Przedtem należy przystąpić do testów kwalifikacyjnych. W ich skład wchodzą: test na inteligencję, dyktando, test na znajomość języka niemieckiego, test sportowy i badania lekarskie.

Biegłe posługiwanie sie językiem niemieckim w mowie i piśmie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia i pozytywnego ukończenia szkolenia.

Wszystkie testy przeprowadzane są w ciągu dwóch kolejnych dni w Oranienburgu. W miarę dostępności miejsc możemy na ten czas zaproponować mozliwość niedrogiego zakwaterowania.

Bliższe informacje na temat kryteriów przyjęcia, terminów rekrutacji jak również procedury naboru znajdą państwo pod następujacym adresem: www.polizei-brandenburg-karriere.de.

Dowiedz się więcej.